Home

Wolspinnen is in deze tijd niet echt een ‘oud ambacht’ meer, hoewel het nog vaak genoeg te zien is als onderdeel van een braderie of markt, vooral in de zomermaanden ten behoeve van de toeristen in de dorpjes in Nederland. De dames met knipmutsjes en klompen aan, met vette wol in de weer om grove breigarens te maken… waarschijnlijk niet iets waar een jong mens nog enthousiast aan zal beginnen.

Nee, met de komst van internet en de beschikbaarheid daardoor van alle mogelijk denkbare materialen die je kan spinnen heeft ‘het oude ambacht’ een mooi en modern nieuw jasje gekregen. Tegelijkertijd heeft de opleving van de belangstelling voor breien het spingebeuren een flinke duw in de rug gegeven. Via breigroepen als Stitch’n Bitch en vele nieuwe boeken over breien en handwerken krijgen mensen sneller een goed overzicht van de mogelijkheden van een hobby.

De fabrikanten van spinnewielen spelen in op de wensen van de moderne spinners en komen met vernieuwende technologieën. Materialen als Qiviut, Ramie en Soy silk zijn zaken waar de vorige generatie wolspinners nog nooit van heeft gehoord, maar die nu zeer gewild zijn – om uiteenlopende redenen. Daarnaast zijn de drang tot het uiten van creativiteit en de beschikbare vrije tijd alle ingrediënten voor een nieuwe generatie van moderne handspinners.

Het is mijn bedoeling om u via deze website een idee te geven van wat een nieuwe hobby als wolspinnen voor u kan betekenen. Kijk rustig rond op de site en wanneer er vragen over blijven, of wanneer u werkelijk zin krijgt om het eens te gaan leren, neem dan contact met mij op.

Betty Gijsbertse